کد خبر: 14853تاریخ انتشار : ۱۷:۴۰:۵۲ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

نجات قاتل از چوبه دار در استهبان

نجات قاتل از چوبه دار در استهبان

با گذشت اولیای دم قاتل از چوبه دار نجات یافت .


با گذشت اولیای دم قاتل از چوبه دار نجات یافت .