کد خبر: 1642تاریخ انتشار : ۱۵:۰۷:۳۰ - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

نجات بیمار با اهدا عضو

نجات بیمار با اهدا عضو

اهدای اعضای بدن جوان ۲۴ ساله اقلیدی به چند بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.


اهدای اعضای بدن جوان ۲۴ ساله اقلیدی به چند بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.