کد خبر: 12496تاریخ انتشار : ۱۳:۵۰:۵۰ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نبود اطلاع‌رسانی صحیح مشکل اعتصاب رانندگان را تشدید کرد

نبود اطلاع‌رسانی صحیح مشکل اعتصاب رانندگان را تشدید کرد

نبود اطلاع‌رسانی صحیح مشکل اعتصاب رانندگان را تشدید کرد


نبود اطلاع‌رسانی صحیح مشکل اعتصاب رانندگان را تشدید کرد