کد خبر: 12345تاریخ انتشار : ۱۹:۰۱:۰۱ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

نان آوری از سنگ

نان آوری از سنگ

جوان فسایی، ۵ سال است که روزی اش را از سنگ تراشی به دست می‌آورد.


جوان فسایی، ۵ سال است که روزی اش را از سنگ تراشی به دست می‌آورد.