کد خبر: 5516تاریخ انتشار : ۹:۱۶:۳۸ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

نارنجی پوشان، سفیران پاکیزگی

نارنجی پوشان، سفیران پاکیزگی

همایش نارنجی پوشان سفیران پاکیزگی در شیراز برگزار شد.


همایش نارنجی پوشان سفیران پاکیزگی در شیراز برگزار شد.