کد خبر: 14690تاریخ انتشار : ۱۱:۵۲:۴۷ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

می‌توان زمینه را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرد

می‌توان زمینه را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرد

می‌توان زمینه را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرد


می‌توان زمینه را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرد