کد خبر: 44016تاریخ انتشار : ۱:۱۵:۴۸ - یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

میزان منابع به مصارف بانک‌های استان فارس مطلوب نیست/ مبلغ اندکی از سپرده ها در استان هزینه می‌شوند

میزان منابع به مصارف بانک‌های استان فارس مطلوب نیست/ مبلغ اندکی از سپرده ها در استان هزینه می‌شوند

ایلنا: استاندار فارس با انتقاد از مطلوب نبودن میزان منابع به مصارف بانک‌های استان گفت: این در حالیست که بانک‌ها باید سپرده‌ها، تسهیلات و میزان وام‌های پرداختی را در…

استاندار فارس با انتقاد از مطلوب نبودن میزان منابع به مصارف بانک‌های استان گفت: این در حالیست که بانک‌ها باید سپرده‌ها، تسهیلات و میزان وام‌های پرداختی را در استان هزینه کنند.

به گزارش ایلنا، عنایتالله رحیمی در جلسه شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه نفس تسهیلات فراگیر روستایی با مشکلاتی مواجه است، گفت: زمانیکه از ۶۲۰۸ متقاضی اخذ تسهیلاتی که به بانکها معرفی میشوند تعداد ۲۶۶۲ طرح تسهیلات دریافت میکنند بنابراین در این چرخه حدود ۴ هزار نفر بهدلایل متعددی امکان استفاده از این بخش را ندارند که همین امر موجب ایجاد نارضایتی می شود.

وی افزود: پایش و رصد این بخش منجر به افزایش آمار تسهیلاتگیرندگان میشود که این امر افزایش رضایتمندی و اشتغال در جامعه را به دنبال دارد. عدم ارایه تسهیلات به متقاضیان باعث میشود مسئولان در ذهن مراجعهکنندگان یک چهره ناکارآمدی را از خود ایجاد کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه تاکنون ۳۵۹ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده، ادامه داد: اگرچه در بخش تسهیلات روستایی اقدامات مناسبی انجام شده است اما در جهت افزایش آن باید دقت بیشتری در تصویب طرح ها انجام شود .

رحیمی با اشاره به اینکه ارتباط بانکها با دستگاههای اجرایی و کارگروه های مورد نظر افزایش یابد گفت: این ارتباط می تواند سبب توسعه و رونق در بسیاری از بخش ها شود.

استاندار فارس بیان کرد: تعداد ۵۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان برای رونق تولید در دستور کار قرار گرفته است.

رحیمی ادامه داد: بخشی از سپردهگذاریهایی که در استان انجام میشود بهدلیل نگاه ملی که بر روی آنها است کمتر در استان هزینه میشود که این مهم یک نقص محسوب میشود و در همین راستا از بانکهای خصوصی و عمومی استان تقاضامندیم که نسبت منابع و مصارف را در استان مصرف کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه بانکها تسهیلات توافقی و تکلیفی را هرچه زودتر به متقاضیان پرداخت کنند، ادامه داد: از آنجاکه بعضی بانکهای خصوصی باید تسهیلاتی را با مجموعه هایی مانند معاونت روستایی و … پرداخت کنند انتظار داریم که هر چه زودتر پرداخت شوند.

وی با بیان اینکه بند و تبصره ۱۶ پیگیری و تعیین تکلیف شود ادامه داد: این در حالیست که بند خ تبصره ۳۳ سبب نارضایتی بعضی از کشاورزان شده که در حال حاضر این مشکل رفع شده است بطوریکه در حال حاضر مشکل ۱۷ هزار پرونده مرتفع شده است. حضور بانکهای خصوصی در توسعه استان افزایش یابد چراکه حضور آنها علاوه بر اینکه سودآوری را افزایش میدهد سبب میشود در بسیاری از بخشها رونق و توسعه ایجاد شود.

رحیمی خواستار پیگیری مستمر مسئولان اقتصادی در بخش تسهیلات پرداخت شده فراگیر روستایی و رونق تولید در استان شد و گفت: این در حالی است که این تسهیلات باید در طرحهای ارایه شده هزینه و در نهایت منجر به اشتغال شود.

استاندار فارس گفت: از آنجا که بانکها بر اساس سپردههایی که مردم در اختیار آنها قرار میدهند مبالغی را در قالب سود به مردم میپردازند بنابراین وامگیرندگان هم باید دیون و وام خود را در موعد مقرر پرداخت کنند.

رحیمی با بیان اینکه بانکها تسهیلاتی را به پیمانکاران و پروژههای عمرانی تسهیلات پرداخت کنند، تصریح کرد: این در حالی است که بانکها از طریق راهکارهای قانونی میتوانند مشارکت و حضور پر رنگی در توسعه پروژههای عمرانی استان داشته باشند.

وی گفت: اگر پروژههای عمرانی با مشارکت بانکها انجام شود بیشک سودآوری مناسب و مطلوبی ایجاد میکند و این در حالی است که پروژههایی مانند آزادراه، بزرگراه، پروژههای ورزشی و… توانستهاند سود آوری مناسبی داشته باشند.


منبع :: https://www.ilna.ir