کد خبر: 2841تاریخ انتشار : ۲۲:۰۲:۰۰ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

میزان بارش رحمت الهی در فارس تا عصر امروز/لامرد رکوردار بیشترین میزان بارش

میزان بارش رحمت الهی در فارس تا عصر امروز/لامرد رکوردار بیشترین میزان بارش

شهرستان لامرد در جنوب فارس با ۶۸ میلی متر بیشترین میزان بارندگی را در استان به خود اختصاص داد.


شهرستان لامرد در جنوب فارس با ۶۸ میلی متر بیشترین میزان بارندگی را در استان به خود اختصاص داد.