کد خبر: 5415تاریخ انتشار : ۱۶:۰۷:۳۴ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

موفقیت ورزشکاران فارسی در مسابقات هنر‌های رزمی سواره کشور

موفقیت ورزشکاران فارسی در مسابقات هنر‌های رزمی سواره کشور

ورزشکاران فارسی در مسابقات هنر‌های رزمی سواره کشور، خوش درخشیدند.


ورزشکاران فارسی در مسابقات هنر‌های رزمی سواره کشور، خوش درخشیدند.