کد خبر: 2042تاریخ انتشار : ۲۰:۱۸:۴۵ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی بار دیگر نام آور شد.


دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در همایش کشوری یادگیری الکترونیکی بار دیگر نام آور شد.