کد خبر: 2066تاریخ انتشار : ۲۳:۵۵:۰۲ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

موفقیت با صرف فعل خواستن

موفقیت با صرف فعل خواستن

جوان روشندل خفری، فعل خواستن را کاملا صرف کرده است.


جوان روشندل خفری، فعل خواستن را کاملا صرف کرده است.