کد خبر: 14978تاریخ انتشار : ۱۸:۱۴:۰۳ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

موفقیت استاد دانشگاه شیراز در کسب نشان صنایع دستی

موفقیت استاد دانشگاه شیراز در کسب نشان صنایع دستی

نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی به عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اعطا شد.

نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی به عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اعطا شد.