کد خبر: 6199تاریخ انتشار : ۹:۰۵:۰۲ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

موزه هخامنشی گنجینه ای از آثار باستانی

موزه هخامنشی گنجینه ای از آثار باستانی

انواع اقلام و اشیای باستانی که در سایت جهانی تخت جمشید کشف شده در موزه هخامنشی نگهداری می شود.


انواع اقلام و اشیای باستانی که در سایت جهانی تخت جمشید کشف شده در موزه هخامنشی نگهداری می شود.