کد خبر: 12883تاریخ انتشار : ۱۴:۰۵:۵۰ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

موزه نارنجستان، برتر کشور

موزه نارنجستان، برتر کشور

موزه نارنجستان دانشگاه شیراز به عنوان موزه برتر کشور انتخاب شد.

موزه نارنجستان دانشگاه شیراز به عنوان موزه برتر کشور انتخاب شد.