کد خبر: 2584تاریخ انتشار : ۲۳:۳۷:۳۷ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

موج دیجیتالی شدن استان فارس در آخرین ایستگاه

موج دیجیتالی شدن استان فارس در آخرین ایستگاه

موج دیجیتالی شدن استان فارس به آخرین و یکصد و پنجمین شهر فارس رسید.


موج دیجیتالی شدن استان فارس به آخرین و یکصد و پنجمین شهر فارس رسید.