کد خبر: 56794تاریخ انتشار : 15:16:22 - دوشنبه 11 مه 2020

مهلت تکمیل ظرفیت حج تمتع امسال

مهلت تکمیل ظرفیت حج تمتع امسال

ود‌یعه گذاران مهر و آبان ۱۳۸۶ فارس به حج تمتع ۹۹ فرا خواند‌ه شد‌ند.

بر چسب ها: