کد خبر: 13286تاریخ انتشار : ۱۲:۲۴:۰۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

مهربانی با یار مهربان

مهربانی با یار مهربان

در جشن خیریه گلریزان یار مهربان بیش از ۱۵۰ میلیون ریال هدایای مردمی جمع آوری شد.


در جشن خیریه گلریزان یار مهربان بیش از ۱۵۰ میلیون ریال هدایای مردمی جمع آوری شد.