کد خبر: 11500تاریخ انتشار : ۱۴:۰۴:۴۶ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مهارت آموزشی ۳۷ درصد دانش آموزان کشور در هنرستان‌ها

مهارت آموزشی ۳۷ درصد دانش آموزان کشور در هنرستان‌ها

۳۷ درصد دانش آموزان کشور در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند.

۳۷ درصد دانش آموزان کشور در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند.