کد خبر: 13990تاریخ انتشار : ۱۳:۱۷:۵۰ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

مهابادی کادر فنی پیشنهادی باشگاه را قبول نکرد

مهابادی کادر فنی پیشنهادی باشگاه را قبول نکرد

مهابادی کادر فنی پیشنهادی باشگاه را قبول نکرد


مهابادی کادر فنی پیشنهادی باشگاه را قبول نکرد