کد خبر: 5286تاریخ انتشار : ۱۴:۴۵:۳۱ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

منش اخلاقی خدادوست الگوی دانشجویان قرار گیرد

منش اخلاقی خدادوست الگوی دانشجویان قرار گیرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دلیل موفقیت و ماندگاری مرحوم دکتر خدادوست مردم داری و مردم دوستی او بود.


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دلیل موفقیت و ماندگاری مرحوم دکتر خدادوست مردم داری و مردم دوستی او بود.