کد خبر: 11881تاریخ انتشار : ۱۶:۲۱:۱۰ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مناسب سازی معابر و ادار‌ه‌ها برای معلولان

مناسب سازی معابر و ادار‌ه‌ها برای معلولان

ساختمان‌هایی که برای معلولان استانداردسازی نشده باشند پروانه پایان کار نمی‌گیرند.


ساختمان‌هایی که برای معلولان استانداردسازی نشده باشند پروانه پایان کار نمی‌گیرند.