کد خبر: 5060تاریخ انتشار : ۱۲:۰۷:۳۲ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

ممنوعیت تولید و عرضه روغن بدون علامت استاندارد

ممنوعیت تولید و عرضه روغن بدون علامت استاندارد

انواع روغن، مشمول مقررات استاندارد است و تولید و عرضه روغن بدون علامت استاندارد ممنوع است.


انواع روغن، مشمول مقررات استاندارد است و تولید و عرضه روغن بدون علامت استاندارد ممنوع است.