کد خبر: 5311تاریخ انتشار : ۱۹:۱۱:۳۹ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

ممنوعیت تردد خودروها در گذر هنر شیراز

ممنوعیت تردد خودروها در گذر هنر شیراز

رانندگان به دنبال مسیر جایگزین چهار راه حافظیه باشند.


رانندگان به دنبال مسیر جایگزین چهار راه حافظیه باشند.