کد خبر: 14531تاریخ انتشار : ۱۲:۵۰:۱۱ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

ملتی که حول محور رهبری انسجام دارد پیروز است

ملتی که حول محور رهبری انسجام دارد پیروز است

ملتی که حول محور رهبری انسجام دارد پیروز است


ملتی که حول محور رهبری انسجام دارد پیروز است