کد خبر: 12154تاریخ انتشار : ۹:۴۰:۱۸ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرخت کاری تا بذرپاشی

مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرخت کاری تا بذرپاشی

مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرخت کاری تا بذرپاشی


مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرخت کاری تا بذرپاشی