کد خبر: 12158تاریخ انتشار : ۹:۴۰:۱۸ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرختکاری تا بذرپاشی

مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرختکاری تا بذرپاشی

مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرختکاری تا بذرپاشی


مقابله منابع طبیعی فارس با بیابان زایی/ ازدرختکاری تا بذرپاشی