کد خبر: 13253تاریخ انتشار : ۸:۴۵:۲۸ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

معرفی پنج دانشجوی جهرم به عنوان پژوهشگر برتر کشوری

معرفی پنج دانشجوی جهرم به عنوان پژوهشگر برتر کشوری

از سوی کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، پنج دانشجوی جهرم به عنوان پژوهشگران برتر کشوری انتخاب شدند.


از سوی کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، پنج دانشجوی جهرم به عنوان پژوهشگران برتر کشوری انتخاب شدند.