کد خبر: 11804تاریخ انتشار : ۲۲:۳۰:۵۲ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد، سهرابی به مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس منصوب شد.


با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد، سهرابی به مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس منصوب شد.