کد خبر: 11728تاریخ انتشار : ۱۵:۰۴:۱۵ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی فرماندار شهرستان آباده

معرفی فرماندار شهرستان آباده

محمد اسداللهی به سمت فرماندار شهرستان آباده منصوب شد.


محمد اسداللهی به سمت فرماندار شهرستان آباده منصوب شد.