کد خبر: 4987تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲:۴۴ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

معرفی رئیس هیئت کشتی فارس

معرفی رئیس هیئت کشتی فارس

موسایی سکانداری هیئت کشتی فارس را بر عهده گرفت.

موسایی سکانداری هیئت کشتی فارس را بر عهده گرفت.