کد خبر: 12736تاریخ انتشار : ۱۰:۰۲:۲۰ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

معاوضه قلیان با کتاب در فراشبند

معاوضه قلیان با کتاب در فراشبند

برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و مبارزه با مصرف دخانیات در فراشبند در ازای تحویل قلیان، کتاب داده می‌شود.


برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و مبارزه با مصرف دخانیات در فراشبند در ازای تحویل قلیان، کتاب داده می‌شود.