کد خبر: 13392تاریخ انتشار : ۱۱:۳۳:۲۰ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

معارفه فرماندار کازرون

معارفه فرماندار کازرون

سکان فرمانداری کازرون به دست دهقان رسید.


سکان فرمانداری کازرون به دست دهقان رسید.