کد خبر: 5535تاریخ انتشار : ۱۱:۱۰:۱۳ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

مصاف نارنجی پوشان شیرازی با ماشین سازان تبریز

مصاف نارنجی پوشان شیرازی با ماشین سازان تبریز

برق جدید برای پاره کردن نوار ناکامی‌های خود ماشین سازی تبریز را پیش رو دارد.


برق جدید برای پاره کردن نوار ناکامی‌های خود ماشین سازی تبریز را پیش رو دارد.