کد خبر: 11806تاریخ انتشار : ۱۱:۵۷:۵۵ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مسمومیت ۳۳ نفر در فارس بر اثر مصرف قارچ/۴ نفر تاکنون فوت کرده‌اند

مسمومیت ۳۳ نفر در فارس بر اثر مصرف قارچ/۴ نفر تاکنون فوت کرده‌اند

مسمومیت ۳۳ نفر در فارس بر اثر مصرف قارچ/۴ نفر تاکنون فوت کرده‌اند


مسمومیت ۳۳ نفر در فارس بر اثر مصرف قارچ/۴ نفر تاکنون فوت کرده‌اند