کد خبر: 12074تاریخ انتشار : ۱۱:۰۱:۵۸ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

مسئولین فرهنگ و ارشاد شهرستانهای فارس به کانونهای مساجد توجه کنند

مسئولین فرهنگ و ارشاد شهرستانهای فارس به کانونهای مساجد توجه کنند

مسئولین فرهنگ و ارشاد شهرستانهای فارس به کانونهای مساجد توجه کنند


مسئولین فرهنگ و ارشاد شهرستانهای فارس به کانونهای مساجد توجه کنند