کد خبر: 13327تاریخ انتشار : ۱۹:۱۲:۲۵ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

مسئولین توانایی واقعی خودشان را به مردم بگویند/ وحدت اولویت اول

مسئولین توانایی واقعی خودشان را به مردم بگویند/ وحدت اولویت اول

مسئولین توانایی واقعی خودشان را به مردم بگویند/ وحدت اولویت اول


مسئولین توانایی واقعی خودشان را به مردم بگویند/ وحدت اولویت اول