کد خبر: 2293تاریخ انتشار : ۲۳:۲۰:۵۵ - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

مرگ عابر پیاده در برخورد با اتوبوس بنز

مرگ عابر پیاده در برخورد با اتوبوس بنز

عابر پیاده در برخورد با اتوبوس بنز جان باخت.


عابر پیاده در برخورد با اتوبوس بنز جان باخت.