کد خبر: 5277تاریخ انتشار : ۹:۲۹:۵۰ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

مرگ عابر در تصادف با اتوبوس در مسیر شیراز – سعادت شهر

مرگ عابر در تصادف با اتوبوس در مسیر شیراز – سعادت شهر

برخورد اتوبوس با عابر پیاده، در مسیر شیراز – سعادت شهر مرگ وی را رقم زد.

برخورد اتوبوس با عابر پیاده، در مسیر شیراز – سعادت شهر مرگ وی را رقم زد.