کد خبر: 11993تاریخ انتشار : ۱۳:۳۵:۳۳ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرگ راننده در برخورد خودرو با تابلو کنارجاده

مرگ راننده در برخورد خودرو با تابلو کنارجاده

برخورد خودرو پراید با تابلو کنار جاده، منجر به آتش سوزی خودرو و مرگ راننده شد.


برخورد خودرو پراید با تابلو کنار جاده، منجر به آتش سوزی خودرو و مرگ راننده شد.