کد خبر: 14002تاریخ انتشار : ۱۴:۱۶:۴۴ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

مرکز فرآوری گیاهان دارویی در “فارس” راه‌اندازی می‌شود

مرکز فرآوری گیاهان دارویی در “فارس” راه‌اندازی می‌شود

مرکز فرآوری گیاهان دارویی در “فارس” راه‌اندازی می‌شود


مرکز فرآوری گیاهان دارویی در “فارس” راه‌اندازی می‌شود