کد خبر: 11492تاریخ انتشار : ۱۲:۵۱:۳۱ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرمت هشت بنای تاریخی فارس خرداد آغاز می شود

مرمت هشت بنای تاریخی فارس خرداد آغاز می شود

مرمت هشت بنای تاریخی فارس خرداد آغاز می شود


مرمت هشت بنای تاریخی فارس خرداد آغاز می شود