کد خبر: 11942تاریخ انتشار : ۹:۲۸:۰۵ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مردم کازرون به نظام وفادارند/ تعدادی از بازداشتی ها آزاد شدند

مردم کازرون به نظام وفادارند/ تعدادی از بازداشتی ها آزاد شدند

مردم کازرون به نظام وفادارند/ تعدادی از بازداشتی ها آزاد شدند


مردم کازرون به نظام وفادارند/ تعدادی از بازداشتی ها آزاد شدند