کد خبر: 13702تاریخ انتشار : ۲۱:۳۵:۵۲ - پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

مردم فارس، ثابت قدم در مقابله با ظلم

مردم فارس، ثابت قدم در مقابله با ظلم

مردم فارس، ثابت قدم در مقابله با ظلم


مردم فارس، ثابت قدم در مقابله با ظلم