کد خبر: 5259تاریخ انتشار : ۱۱:۱۶:۵۲ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود

مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود

مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود


مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود