کد خبر: 14560تاریخ انتشار : ۱۷:۰۰:۳۷ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

مردم باید از پیوند هنر و حکمت بهره ببرند

مردم باید از پیوند هنر و حکمت بهره ببرند

مردم باید از پیوند هنر و حکمت بهره ببرند


مردم باید از پیوند هنر و حکمت بهره ببرند