کد خبر: 2561تاریخ انتشار : ۲۰:۳۹:۴۳ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

مراکز اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در شیراز افزایش یابد

مراکز اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در شیراز افزایش یابد

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس گفت: ایجاد مراکز اشتغالزایی یکی از ضرورت‌های مهم در راستای توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار است.


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس گفت: ایجاد مراکز اشتغالزایی یکی از ضرورت‌های مهم در راستای توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار است.