کد خبر: 2509تاریخ انتشار : ۱۱:۰۷:۴۰ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

مراسم سنتی حلیم پزان در اقلید

مراسم سنتی حلیم پزان در اقلید

دومین جشنواره حلیم پزان با هدف احیای این سنت چند صد ساله در شهرستان اقلید برگزار شد.


دومین جشنواره حلیم پزان با هدف احیای این سنت چند صد ساله در شهرستان اقلید برگزار شد.