کد خبر: 187تاریخ انتشار : ۸:۲۰:۴۰ - دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

مدیریت پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه های کشور به فارس واگذار می شود