کد خبر: 5466تاریخ انتشار : ۱۷:۱۲:۴۶ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت با حکم و کاغذ ممکن نیست/ ۱۴۹ پروژه ملی در فارس

مدیریت با حکم و کاغذ ممکن نیست/ ۱۴۹ پروژه ملی در فارس

مدیریت با حکم و کاغذ ممکن نیست/ ۱۴۹ پروژه ملی در فارس


مدیریت با حکم و کاغذ ممکن نیست/ ۱۴۹ پروژه ملی در فارس