کد خبر: 11777تاریخ انتشار : ۲۰:۰۳:۵۶ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس معرفی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس معرفی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس معرفی شد


مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس معرفی شد